Publicacións

Unha das vías a través das que a Fundación 10 de Marzo difunde os seus traballos é a das publicacións. As realiza a propia Fundación ou en forma de coedición cos organismos interesados.

As publicacións editadas pola Fundación 10 de Marzo están á venda.

Ata este momento, existen abertas as seguintes liñas de publicación:Publicacións periódicas

Dezeme. Revista de Historia e Ciencias SociaisOutras Publicacións

Colección Homenaxes

Colección Testemuños

Colección Estudos

Estudos socioeconómicos

Cadernos socioeconómicos de DEZEME

Catálogos

Publicacións didácticas

Edicións facsímiles

Vídeos

Cds

Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es