Presentación da fundación

O 10 de Marzo de 1972, dous traballadores da Empresa Nacional Bazán, Amador Rey e Daniel Niebla, que se manifestaban polos seus dereitos, foron asasinados pola policía da ditadura franquista. Esa data, marcada como o Día da Clase Obreira Galega, é conmemorada anualmente polo Sindicato Nacional de CCOO de Galicia cun acto de homenaxe a todas as persoas destacadas pola súa loita na defensa dos traballadores.

A importancia desta conmemoración fixo que o Parlamento galego, a instancias do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, aprobara por unanimidade o 5 de marzo de 1997 unha declaración institucional sobre o 10 de Marzo na que se recoñecía o significado histórico desta data.

Consciente dese significado, o 25 de xuño de 1991, o Sindicato Nacional de CCOO de Galicia promoveu en Santiago de Compostela, ao abeiro da Lei de fundacións de interese galego, a creación da FUNDACIÓN 10 DE MARZO. Segundo os seus ESTATUTOS, é unha institución de carácter cultural que ten os seguintes obxectivos:

  • Organizar o Arquivo de Historia Sindical de Galicia.
  • Constituír un fondo bibliográfico e hemerográfico centrado nos diversos aspectos do mundo do traballo.
  • Promover o estudo e a investigación da historia do sindicalismo.
  • Contribuír á recuperación da memoria histórica contemporánea de Galicia.
  • Crear un centro de documentación e estudo sobre estes temas para facilitar o traballo dos especialistas.
  • Elaborar e subministrar información sobre calquera tema de interese para a clase traballadora.
  • Fomentar o coñecemento e a difusión da cultura sindical.
  • Fomentar o estudo e investigación no ámbito das ciencias sociais.
  • Participar, en colaboración con outras institucións científicas, académicas ou administrativas, na organización de actividades encamiñadas aos fins anteriores.Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es