Padroado

O día 18 de abril de 2013 constituíuse o novo Padroado da Fundación 10 de Marzo, órgano reitor da institución.

O dito Padroado quedou formado polas seguintes persoas: Ana Barrios López, Xan M.ª Castro Paz, Emilio Crespo Correa, Isabel Gómez González, Manuel Ramón González Ríos, Ricardo Gurriarán Rodríguez, Juan Martínez García, Xosé Manuel Lago Peñas, Ana Isabel Pérez Simal, Adela Poisa Baños, Víctor Santidrián Arias e Manuel Villares Creo.

O presidente da Fundación é Xan M.ª Castro Paz, tamén membro da Comisión Executiva xunto con Emilio Crespo Correa, Manuel Ramón González Ríos, Ricardo Gurriarán Rodríguez e Adela Poisa Baños.

O Padroado manterá as dúas áreas de traballo xa definidas: a de Socioeconomía, da que se responsabiliza Emilio Crespo Correa, e a de Historia, dirixida por Ricardo Gurriarán Rodríguez.
Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es