Nueva Galicia. Portavoz de los antifascistas gallegos. Edición facsimilar, Sada, Ediciós do Castro, 1997.

01/01/1970  

Recuperación dos 54 números editados dun dos poucos periódicos galegos da zona republicana durante a Guerra Civil. Esta revista de carácter unitario e marcada influencia comunista, foi publicada entre 1937 e 1939, nas cidades primeiro de Madrid e despois de Barcelona.

A edición desta obra foi promovida pola comisión de Homenaxe a Santiago Álvarez.

Índice

Nota de Ediciós do Castro, Isaac Díaz Pardo

A modo de presentación, Xesús Alonso Montero

Nueva Galicia. Portavoz de los antifascistas gallegos, Víctor Manuel Santidrián Arias

Índice de autores

Nueva Galicia. Portavoz de los antifascistas gallegosWorkers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es