Colaboración da Deputación da Coruña ca Fundación 10 de Marzo

01/09/2016  

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

RESOLUCIÓN NÚM. 29551/2016 POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DAS SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO TITULARES DE MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN OU BIBLIOTECAS E FUNDACIÓNS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2016, FO 200.

FAISE CONSTAR A COLABORACIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA COA FUNDACIÓN 10 DE MARZO A TRAVÉS DE ESTA PÁXINA WEB COLOCANDO O LOGO DA DEPUTACIÓN.Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2018 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es