UNIDADE DIDÁCTICA QUESSADA: ARTE E COMPROMISO, 1962-1997. GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LA PINTURA POLÍTICA DE QUESSADA

01/11/1998  

Este traballo, editado en 1998, é responsabilide do Grupo Xeitos de Ver, formado por Isolina Luis Torres, Mª Jesús Ramos Estrada, Maíta Rodríguez Conde e Carlos González López.

ÍNDICE

Presentación

I. Didáctica de la visita

1. Objetivos y sugerencias didácticas

II. Arte y compromiso político

2. Función y compromiso en el arte contemporáneo

3. Aproximación a la figura artística de Xaime Quessada

4. Conversación con Xaime

III. Materiales para el análisis


III.a. Pinturas

El dictador
Vietnam
Holocausto
Los sótanos de Gobernación
La silla eléctrica
La tortura
Desolladura en el Ponte de las Pías
Por ficción
Chile Chile
Levántate Galicia
La nación

III.b. Grabados

Imagen surreal de Galicia

III.c. Carteles

Cartel clandestino parra CC.OO. de Galicia
Cartel por la autonomía de Galicia

IV. Apéndice

Cronología histórica

BibliografíaWorkers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es