Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. Antonio González Quintana.

01/01/2009  

É nas transicións políticas cando os arquivos cobran un protagonismo superior en relación coa defensa dos dereitos humanos, porque están intimamente ligados coas políticas de xestión do pasado traumático que han de afrontar os novos réximes democráticos. En consonancia cos procesos de xustiza transicional, ás fontes arquivísticas directas sobre violacións de dereitos humanos débeselles outorgar un tratamento arquivístico transicional especial, que garanta de forma inmediata a súa posta ao servizo das políticas de xestión do pasado que a sociedade elixa, mediante distintas formulas (integración en arquivos nacionais, creación de arquivos especiais ou centros de memoria), destinadas a unha finalidade común: xestionar os documentos para favorecer o coñecemento da verdade e a actuación da Xustiza. Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es