Le, difunde e discute. Prensa clandestina das CC.OO. da Coruña, Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 1998. Edicións ó coidado de Gloria García López.

12/09/1998  

Loita foi o segundo boletín que apareceu con continuidade en Galicia, o primeiro na Coruña, como órgano de expresión de CC.OO. O número 1 sae en decembro de 1972. Pero Loita non foi o único boletín obreiro desta época editado na Coruña; un ano despois da súa aparición saíu a rúa Loita Obreira, que tamén se proclamaba como "periódico de Comisiones Obreras de La Coruña", malia a que o secretariado e coordinadoras de Comisións Obreiras sempre intentaron aclarar que o único órgano de expresión recoñecido por eles nesta cidade era Loita.

Se ben ambos trataban de mostra-la problemática da clase traballadora coruñesa, había profundas diferencias entre as dúas publicacións. En primeiro lugar, o compoñente político que os sustentaba: mentres que arredor de Loita se concentraban basicamente militantes do PCG, PT, PSP e movementos cristiáns, Loita Obreira acolllía principalmente ós do MC e LRC. En segundo termo, CC.OO. e o seu órgano de expresión, Loita, tiñan claro que debían integrarse no Sindicato Vertical e desde dentro conseguir melloras para o mundo obreiro, sen renunciar á loita por fóra da legalidade; sen embargo, as organizacións responsables de Loita Obreira —polo menos ata o ano 1975 en Galicia— eran totalmente contrarias a participar nas eleccións sindicais e entrar a formar parte do Sindicato Vertical.

Gloria García López

ÍNDICE

Sobre a presente edición facsímile, por Gloria García López

Loita: O periódico das Comisións Obreiras da Coruña, 1972-1976. Sobre unha entrevista a Xan María Castro, Gonzalo Porto, Enrique Veira e Manuel Villares, por Gloria García López

Loita Obreira, unha rara corrente obreira, por Redacción de Loita Obreira

Edición facsímile de Loita

Edición facsímile de Loita Obreira

Índice de autores de Loita

Índice de autores de Loita ObreiraWorkers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es