Exposición Conmemorativa dos 50 anos do Galo

17/03/2011  

Esta exposición ten como obxecto conmemorar os cincuenta anos do nacemento dunha asociación cultural, O Galo, a primeira que aparece en Galicia desde a guerra civil. O contido desta modesta mostra vaise referir aos seus dez primeiros anos de andadura; ao que se pode considerar itinerario inicial deste grupo de de acción cultural «difusa», naquela produtiva e apaixonante década.

A entidade púxose a andar pola primavera de 1961 da man dun fato de rapazas e rapaces inquedos que, en maior ou menor medida, viñan da contorna do laboratorio de ideas de Xelmírez 15, que dirixía o principal axente da reconstrución do galeguismo de posguerra, Ramón Piñeiro.

Contrariamente ao aprendido  (formación en pequenos grupos, clandestinidade, prevención nas accións...), deron un importante paso cualitativo ao actuar na sociedade compostelá de forma aberta e organizada e sen medo á acción pública, para propagar elementos identitarios e ser un importante elo de referencia para a recuperación e o achegamento ao noso idioma e á cultura propia, mais coas cautelas precisas para non esboroarse. A participación colectiva, sen protagonismos, e o traballo en comisións caracterizaron a súa dinámica de funcionamento e de xestión. A mostra consta de 20 paneis.Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es