Catálogo Quessada: Arte e compromiso, 1962-1997

01/05/1997  

ÍNDICE

Presentación

Presentación, por Xerardo Estévez
Xaime Quessada na Universidade, por Darío Villanueva
Arte e compromiso. Xaime Quessada, por Manuel Peña-Rey Bouza

O compromiso sociopolítico

Arredor da vida e da obra de Quessada, por Salvador García Bodaño
O marco histórico da actividade militante de Xaime Quessada. 1956-1978, por José Gomez Alén
Contemplo O dictador, e penso na “arte comprometida”, por Mª Fernanda Santiago Bolaños

Galicia

Quessada desde a súa reflexión plástica sobre o home e a sociedade, por Xosé Manuel García Iglesias
Palabras para Xaime, por Xosé Luis Méndez Ferrín

Pacifismo e solidariedade internacionalista

Cando o artista fai política: seis notas para unha mostra de Xaime Quessada, por Xesús Alonso Montero
Un artista pola liberdade, por Francisco Pablos

Valores universais

Consideracións sobre o compromiso das artes, en xeral, e tamén da Galiza, con motivo dunha mostra antolóxica do pintor Xaime Quessada, por Isaac Díaz Pardo

Home e sociedade

Quessada. Malos tempos para Prometeo, por Manuel Vázquez Montalbán

Algúns incontrolados

Extractos de críticas e opinións
Índices cronolóxicos
BibliografíaWorkers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es