Arte y solidaridad. Los pintores españoles y el cartelismo sociopolítico, Fundación 10 de Marzo, 2005, 202 pp.

01/05/2005  

Catálogo da mostra producida pola Red de Archivos Históricos de CCOO coa colaboración de institucións académicas e políticas de diferentes comunidades autónomas. Moitos foron os pintores, escultores, fotógrafos e deseñadores gráficos que colaboraron coas diferentes organizacións políticas, sindicais ou culturais na loita polas liberdades. Esta mostra recolle unha escolma dos máis de 15.000 carteis que están asentados na Red de Archivos Históricos de CCOO. Esteticamente, a exposición é un percorrido pola historia da arte contemporánea, desde o campo da abstracción e o informalismo ata as diferentes correntes estéticas que conforman o mundo da figuración.Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es