Vida cotiá no primeiro franquismo

01/01/2008  

Esta mostra, composta por dezaoito paneis (70x100 cm), recolle como a dictadura franquista tivo uns efectos demoledores na vida diaria de moitos millerios de españois. A través de gráficas imaxes, esta exposición reflixte aspectos como o modelo familiar vixente, o control da cultura e os medios de comunicación, a resistencia política… nas dúas primeiras décadas do franquismo.Existe unha unidade didáctica que acompaña á exposición.

A exposición ten unha unidada didáctica.Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es