José Gomez Alén e Víctor Manuel Santidrián Arias, Historia de Comisións Obreiras de Galicia nos seus documentos, Sada, Ediciós do Castro, 1996.

01/01/1970  

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1.- AS RELACIÓNS LABORAIS NO FRANQUISMO E AS RAICES DO NOVO MOVEMENTO OBREIRO

A) O marco das relacións laborais no franquismo
B) As primeiras protestas
C) O PCE e a súa táctica sindical. As raíces teóricas das Comisións Obreiras

2.- A CONFLICTIVADE INDUSTRIAL E O NACEMENTO DAS CC.OO.: 1958-1966

3.- A EXPANSIÓN DAS CC.OO. E OS CONFLICTOS LABORAIS: 1967-1969

4.- O ANOS DOS GRANDES CONFLICTOS: 1969-1972

5.- A REPRESIÓN DAS CC.OO.E A SÚA REESTRUCTURACIÓN: 1973-1975

6.- A TRANSICIÓN CARA Á DEMOCRACIA E A FORMACIÓN DO SINDICATO NACIONAL DAS CC.OO. DE GALICIA: 1975-1978

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

RELACIÓN DE ABREVIATURASWorkers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es