Exposicións

Para facer realidade as súas funcións, a Fundación 10 de Marzo vén producindo, dende hai xa varios anos, exposicións de contidos históricos e culturais de relevancia.

Co obxectivo de espallalas, estas mostras teñen un carácter itinerante, polo que están deseñadas para facilitar o seu transporte e instalación en todo tipo de institucións interesadas nelas: centros de ensino, aulas de cultura, salas de exposicións, etc.

Exposicións dispoñibles actualmente

     Vivir da terra. A loita do campesiñado galego (1925-1975)

Un canto e unha luz na noite. Asociacionismo cultural en Galicia (1961 - 1975)

Exposición Conmemorativa dos 50 anos do Galo

A Transición

As mulleres tamén emigran

Do "Gaudeamus igitur" ao "Venceremos nós"

Vida cotiá no primeiro franquismo

Vida cotiá no segundo franquismo

España Século XX: Escenas do Traballo

Imaxe Gráfica da Segunda República

1936: Seoane e os poetas fronte á sublevación

O Ensino na II República (1931-1936)


Procedemento para solicitar as exposicións

O custo do aluguer de calquera das exposición é de 101,73 euros (portes e seguro). No caso de estar interesado/a nalgunha delas, remita a solicitude ao enderezo da Fundación 10 de Marzo (Vía Edison nº 1 C; Polígono do Tambre; 15890 Santiago de Compostela; Tel.: 981574082. Correo electrónico: f10m.sn@galicia.ccoo.es), indicando os seguintes datos:

  • Exposición solicitada
  • Datas
  • Centro que a solicita (nome e enderezo)
  • Número de identificación fiscal
  • Teléfono e correo electrónico
  • Fax
  • Persoa de contacto

Cuestionario de valoración das exposicións

Folla de pedimento

Outras exposicións producidas
Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es