Biblioteca

Na actualidade dispoñemos dun fondo bibliográfico de moito interese para todas aquelas persoas que se dedican á investigación no eido da historia contemporánea de Galicia, coa conseguinte mellora deste material de apoio que facilita o traballo de investigación dentro da Fundación e para quen se achega a consultar o noso Arquivo.

A biblioteca auxiliar segue a incrementar o número de volumes dispoñibles e conta na actualidade con máis de catro mil exemplares. Está especializada en temas sociopolíticos e nos diferentes aspectos que rodean o mundo do traballo industrial e o sindicalismo. Os libros están clasificados en catro grandes grupos: historia, dereito e lexislación, socioeconomía e partidos políticos. Os volumes recibidos ata o 31 de decembro de 2000 están xa rexistrados e catalogados e a súa consulta é posible.

VII Encuentro de Investigadores sobre el franquismo
Workers of the World é a revista editada pola Asociación Internacional de Folgas e Conflitos Sociais (Strikes and Conflicts International Association), da que é membro fundador e forma parte activa a Rede de Arquivos Históricos de CCOO. Esta revista pretende estimular o estudo do traballo e da conflitividade social dende unha perspectiva global e a longo prazo, transcendendo os enfoque nacionais ou conxunturais e adoptando, aí mesmo, un enfoque crítico e multidisciplinar.

© 2021 Fundación 10 de Marzo Vía Edison, nº 1 - C Polígono do Tambre 15890 - Santiago - Tfno. 981 574 082 - f10m.sn@galicia.ccoo.es